Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Sympozjum techniczne VBW w Sankt Petersburgu

13 marca 2014 roku w Sankt Petersburgu przy współpracy z naszym lokalnym przedstawicielem zorganizowaliśmy kolejne zagraniczne sympozjum techniczne. Omówiliśmy nowości technologiczne, wdrożone w ostatnich miesiącach w centralach klimatyzacyjnych VBW Engineering, ale przede wszystkim przedstawiliśmy zebranym gościom innowacje związane z naszą nową linią produkcyjną w obecnej siedzibie firmy.

W sympozjum uczestniczyła liczna grupa specjalistów związanych z branżą wentylacji i klimatyzacji z Sankt Petersburga. Dzięki spotkaniu mogliśmy wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnych dążeń w działaniach mających na celu zapewnienie komfortu klimatycznego w obiektach. Serdecznie dziękujemy przybyłym osobom i już zapraszamy na kolejne tego typu spotkania.