Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Certyfikaty ISO

VBW Engineering uzyskała certyfikaty zaświadczające, iż Zintegrowany System Zapewnienia Jakości i Zarządzania Środowiskowego firmy VBW Engineering został zatwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurance jako zgodny z normami ISO 9001 :2000 i ISO 14001:2004. W marcu 2006 roku firma wdrożyła normę 9001:2000 i uzyskała certyfikat zaświadczający, iż Zintegrowany System Zarządzania Jakością firmy VBW Engineering został zatwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurancejako zgodny z normami ISO 9001:2000.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wypływa z naszej misji:

"Być promotorem i wiodącym dostawcą nowoczesnych urządzeń służących do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń"

Urządzenia mają spełniać oczekiwania klientów obecnych i przyszłych odnośnie czystości, temperatury, wilgotności parametrów przepływu powietrza, bezpieczeństwa i estetyki wykonania.

Wykwalifikowana kadra ukierunkowana na jakość i dbałość o środowisko, nowoczesne techniki projektowania i proekologiczne metody produkcji zapewnia systematyczny rozwój i doskonalenie naszych wyrobów. Wdrożony i utrzymywany system oceny i doboru dostawców gwarantuje stosowanie materiałów o wysokiej jakości, bezpiecznych dla środowiska.

VBW ENGINEERING SP. Z O.O. dąży do :

Wprowadzenia innowacji technicznych udoskonalających wyroby w celu:

  • Spełnienia oczekiwań klientów,
  • Zapewnienia ich konkurencyjności,
  • Zwiększenia sprawności funkcjonowania spółki poprzez optymalizację procesów głównych,
  • Zapewnienia optymalnych parametrów dostaw materiałów i surowców,
  • Zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • Ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz ilości powstających odpadów, maksymalne ich wykorzystanie lub bezpieczne unieszkodliwianie.

Główne cele środowiskowe sprowadzają się do projektowania i produkcji wyrobów w sposób zgodny z najlepszymi praktykami środowiskowymi, uwzględniającymi obowiązki wobec klientów, pracowników, dostawców i społeczeństwa. 

Realizacja celów wynikających z polityki jakości i ochrony środowiska zapewniona jest poprzez sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego i jakością. Stałe monitorowanie procesów zapewnia utrzymywanie zgodności tego systemu z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami prawnymi. 

Najwyższe kierownictwo organizacji zapewni niezbędne środki do realizacji ustanowionej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego.

certyfikat_iso_big
iso_14_ang