Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Heat Pipe PRECOOLING - osuszanie z wykorzystaniem rurki ciepła

Z przyjemnością przedstawiamy najnowsze rozwiązanie technologiczne wprowadzone do central klimatyzacyjnych VBW Engineering - układ Precooling'u. Ma on zastosowanie w układach powietrznych chłodzących z funkcją osuszania powietrza i zapewnia wysoki komfort klimatyczny przy zachowaniu wysoce ekonomicznych kryteriów. Zastosowanie takiego modułu znacznie poszerza możliwości zastosowania wymienników ciepła w typoszeregu naszych produktów. Specyficzna budowa rurki ciepła umożliwia zastosowanie Precoolingu (darmowe ochładzanie i podgrzewanie) w centralach nawiewnych, a nie jak dotąd nawiewno-wyciągowych.

Efektem wprowadzenia technologii Precooling'u jest:

  • zmniejszenie mocy chłodniczej, co bezpośrednio wpływa na ekonomiczność eksploatacji urządzeń
  • większa zdolność osuszania, pozwalająca na osiągnięcie w wyjątkowo krótkim czasie wysokiego stopnia obróbki powietrza
  • darmowy podgrzew za chłodnicą (LATO) do wymaganej temperatury nawiewu, pozwalający na dodatkowe zmniejszenie kosztów eksploatacji

Praca układu osuszania z wykorzystaniem rurki ciepła polega na wstępnym ochłodzeniu powietrza napływającego na parownik rurki ciepła (parowanie czynnika roboczego). Skutkuje to większą efektywnością osuszenia strumienia powietrza i pozwala na większe obniżenie temperatury powietrza, a nie wymaga zwiększenia mocy chłodnicy. Odebrane w ten sposób ciepło, za pośrednictwem płynu roboczego, transportowane jest do skraplacza rurki ciepła, gdzie następuje oddanie ciepła do strumienia powietrza ogrzewając go.