Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Certyfikat Świadectwo Typu WE

Przepływowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza z palnikiem gazowym Pegaz posiadają Certyfikat badania typu WE, wystawiony przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Certyfikat ten poświadcza, że została przeprowadzona z wynikiem pozytywnym procedura oceny zgodności nagrzewnic powietrza Pegaz, poprzez badania typu WE. Obowiązek przeprowadzenia jednej z procedur oceny zgodności dla urządzeń spalających paliwa gazowe, przed wprowadzeniem ich do obrotu, wynika z "Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe", które wdraża postanowienia dyrektywy Rady Europejskiej 93/68 EWG (ATEX). Uzyskany certyfikat uprawnia do umieszczenia na nagrzewnicach powietrza Pegaz oznakowania CE i do wystawiania "deklaracja zgodności WE". Zabronione jest wprowadzenie do obrotu urządzeń spalających paliwo gazowe nieposiadających oznakowania CE.