Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla urządzeń VBW Engineering

Państwowy Zakład Higieny - Zakład Higieny Komunalnej potwierdził wysoką jakość urządzeń VBW Engineering i spełnianie przez nie surowych wymagań dla urządzeń wykorzystywanych w pomieszczeniach specjalnych, w których zachowanie sterylności i odpowiadanie normom higienicznym jest podstawowym warunkiem doboru wyposażenia. Nasze produkty dzięki powyższemu certyfikatowi polecane są dla obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych (w tym branży farmaceutycznej, żywnościowej i elektronicznej), zakładów opieki zdrowotnej (w tym sal operacyjnych, oddziałów zakaźnych, laboratoriów, sterylizacji i kuchni), pomieszczeń czystych, laboratoryjnych oraz specjalnych (w tym laboratoriów, śluz, dyspozytorni, schronów, centrów zarządzania kryzysowego).