Dopasowani do Ciebie Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu je zbieramy oraz do czego je wykorzystujemy.

Mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo Użytkowników informujemy, że poruszając się po Stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nią plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

1. Kto jest Administratorem Strony?

Administratorem Strony jest VBW Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul.Chwaszczyńskiej 133D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179959, NIP: 7251740637, REGON 472201129, z kapitałem zakładowym w wysokości 280.000 zł

2. Jakie dane przetwarzamy ?

Administrator przetwarza dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których może uzyskać dostęp w ramach korzystania ze Strony https://vbw.pl , a także dane w innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.
Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej Stronie (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych.

3. W jaki sposób przetwarzamy dane ?

Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) VBW Engineering SP.Z O.O. informuje, że:

 1. Administratorem Strony jest VBW Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul.Chwaszczyńskiej 133D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179959, NIP: 7251740637, REGON 472201129, z kapitałem zakładowym w wysokości 280.000 zł.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, pod adresem: info@vbw.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu realizacji zamówienia lub usługi, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego dla realizacji umowy, np. wystawienia faktury.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/ wystawienia faktury.
 6. Kategorie Państwa danych osobowych, które będą przetwarzane przez Spółkę to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Spółki, w tym m. in. podmioty które są uprawnionymi organami publicznymi, świadczą usługi w zakresie doradztwa prawnego, dostarczają korespondencję.
 8. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo lub tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 10. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, będą one przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 13. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona przez Państwa zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Staramy się chronić przekazane przez Państwa dane osobowe przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jeśli dostrzeżecie Państwo sytuację, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas.