Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Spotkanie członków SPW w Józefowie

Stowarzyszenie Polska Wentylacja powstało w 2001 roku w  Warszawie. Wśród założycieli znaleźli się przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy. Od kilku lat VBW Engineering bierze czynny udział w pracach SPW: dzielimy się naszymi doświadczeniami z przedstawicielami pozostałych firm członkowskich, a nasi pracownicy współtworzą magazyn stowarzyszenia - Cyrkulacje. Stowarzyszenie Polska Wentylacja prowadzi aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne, zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie buduje szeroką bazę informacyjną o budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym, leżącą w kręgu zainteresowań i działań również firmy VBW Engineering.

Tak jak i w latach ubiegłych nasi przedstawiciele uczestniczyli w corocznym spotkaniu SPW w Józefowie. Oprócz wykładów i dyskusji nad obecną sytuacją i warunkami rynku klimatyzacji i wentylacji, dla uczestników przygotowano również atrakcje plenerowe, które sprzyjały zacieśnianiu więzów pomiędzy firmami biorącymi udział w spotkaniu.  Dla nas praca w szeregach tak prężnie rozwijającej się organizacji branżowej jest interesującym wyzwaniem, które od lat przynosi wymierne korzyści, zarówno w działaniach rynkowych, jak i w rozwoju technologicznym naszej produkcji.