Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Solidna Firma 2009 dla VBW Engineering - Gala Pomorska

21.01.2010 podczas Gali Pomorza oraz Warmii i Mazur, w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku wręczono certyfikaty 20 nagrodzonym firmom. Pozytywna trzyetapowa weryfikacja dokonana przez ekspertów zaowocowała ponownym przyznaniem nagrody za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań, poszanowanie ekologii i praw konsumenta oraz za produkty najwyższej jakości. Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, działający pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego to przedsięwzięcie powołane do życia w roku 2002. Jego celem jest tworzenie ruchu skupiającego przedsiębiorców, mających osiągnięcia na polu promowania zasad uczciwości i odpowiedzialności, jak również rozwoju rodzimego regionu. Dzięki programowi powstała baza godnych zaufania przedsiębiorstw. Są to zarówno firmy małe, jak i duże, działające na całym świecie oraz funkcjonujące wyłącznie w jednym regionie.

solidna_firma_2009_dyp_marsz
solidna_firma_2009_pl