Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

I Walne Zgromadzenie Klastra KlimaPomerania

20 października 2011 w sali konferencyjnej ERGO ARENY na granicy Gdańska i Sopotu odbyło się I Walne Zgromadzenie Klastra KlimaPomerania. Współorganizatorem zgromadzenia była firma VBW Engineering. Wybór oddanej do użytku w 2010 roku wspaniałej hali sportowo-widowiskowej jako miejsca spotkania nie był oczywiście przypadkowy. Mieliśmy dzięki temu okazję do przedstawienia obecnym wizytówki firmy – maszynowni ERGO ARENY.

Pracujące tam systemy klimatyzacji produkcji VBW Engineering (7 central podwieszanych SPS oraz ustawione piętrowo 54 centrale sekcyjne BS), specyfika realizacji dużego zamówienia oraz zastosowane rozwiązania technologiczne – spotkały się z wyraźnym uznaniem zaproszonych gości. A byli to goście wymagający, albowiem Klaster KlimaPomerania to przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje, skupione wokół wspólnego celu. Jest nim zrównoważony i innowacyjny rozwój branż klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji, jako kluczowego sektora gospodarczego Pomorza.

Misją klastra KlimaPomerania jest pobudzenie partnerstwa i współpracy między jednostkami w nim uczestniczącymi, promocja towarów i usług w kraju i za granicą oraz tworzenie wspólnych projektów, będących motorem rozwojowym nowych innowacyjnych produktów i usług.

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w spotkaniu Klastra KlimaPomerania za zainteresowanie okazane naszej firmie.