Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Nowe centrale klimatyzacyjne w typoszeregu BO-VESTA

W szerokiej gamie produkowanych urządzeń VBW Engineering posiada nie tylko centrale klimatyzacyjne przeznaczone do obsługi przemysłowych pomieszczeń wielkogabarytowych, ale produkujemy również urządzenia do zapewnienia optymalnego mikroklimatu w obiektach o mniejszej kubaturze. Typoszereg central klimatyzacyjnych BO-VESTA został ostatnio poszerzony o kilka nowych rozwiązań. BO-VESTA-R wyposażona jest w system rekuperacji przy pomocy wymiennika obrotowego o możliwościach odzysku ciepła do 85%. BO-VESTA-H to centrala wyposażona w heksagonalny wymiennik ciepła, którego poziom odzysku ciepła osięga nawet 90%. Najmniejszymi w typoszeregu są centrale BO-DOMO, które w mogą być wyposażone zależności od potrzeb w wymiennik przeciwprądowy lub krzyżowy z efektywnością do 90%.

Wszystkie urządzenia wyposażone są w energooszczędne zespoły wentylatorowe. System automatyki naszych central może współpracować z nadrzędnym systemem automatyki BMS i doskonale wpasowuje się w system obsługi „inteligentnego budynku”. Do Państwa rąk przekazujemy folder podsumowujący typoszereg powyższych urządzeń i zachęcamy do zapoznania się z ich szczegółową charakterystyką.