Dopasowani do Ciebie Certyfikaty

Atest higieniczny PZH

Posiadamy Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, który potwierdza możliwość zastosowania naszych central do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, produkcyjnych (w tym branży farmaceutycznej, żywnościowej i elektronicznej), zakładach opieki zdrowotnej (w tym sal operacyjnych, oddziałów zakaźnych, laboratoriów, sterylizacji, kuchni), pomieszczeń czystych, laboratoryjnych oraz obiektów specjalnych (w tym laboratoriów, dyspozytorni, śluz, schronów, centrów zarządzania kryzysowego).