Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Szkolenie z naszego nowego produktu

Firma VBW Engineering wprowadza na rynek nowy typ osuszaczy powietrza. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu w urządzeniu dodatkowego odzysku ciepła (rekuperatora) w linii powietrza regeneracyjnego. Wpłynęło to w znaczący sposób  na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego całego urządzenia. Sorpcyjne osuszacze powietrza typu CK należące do typoszeregu central klimatyzacyjnych BO, używane są w instalacjach wentylacyjnych tam, gdzie jednym z najistotniejszych parametrów obróbki jest zachowanie suchego powietrza. Wymóg niskiej wilgotności względnej, znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, energetyce, chłodnictwie itp. Obniżona wilgotność powietrza w wielu wypadkach decyduje   o jakości wyrobów, niezawodności czy wydajności procesów produkcyjnych i pakowania.

Proponowane osuszacze sorpcyjne charakteryzują się dużo większą skutecznością osuszania od urządzeń opartych na procesie kondensacji. Urządzenie działa na zasadzie pochłaniania wilgoci przez specjalnie przygotowany rotor adsorpcyjny. Zawarty w nim silica gel doskonale adsorbuje wilgoć zawartą w przepływającym powietrzu. Rotor jest niewrażliwy na długie okresy postoju osuszacza, co oznacza, że nawet pełne nasycenie wilgocią nie wpływa na wydajność procesu.

Urządzenie pracuje z dwoma strumieniami powietrza o różnej wielkości. Większy strumień (powietrze procesowe) jest osuszany podczas przejścia przez osuszacz, podczas gdy mniejszy strumień (powietrze regeneracyjne) wykorzystywany jest do odebrania zgromadzonej wilgoci i wyrzucenia jej poza osuszane pomieszczenie (tryb regeneracji rotora). Po przejściu przez rotor osuszone powietrze jest wprowadzane do pomieszczenia lub wykorzystywane w procesie produkcji (np. osuszanie). Powietrze regeneracyjne jest podgrzewane przez nagrzewnicę do temperatury zerwania wiązań van der  Waalsa (60 - 110oC).