Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Prezentacja nowego produktu VBW Engineering

SPS-DUO - to podwieszana centrala wentylacyjna o najwyższym w branży odzysku ciepła - do 82%, realizowanym przez układ dwóch wymienników obrotowych.Typoszereg urządzeń SPS-DUO składa się z dwóch wielkości: SPS-DUO wlk. 1 - wydatek 700-2400 m3/h oraz SPS-DUO wlk. 2 - wydatek 2400-4500 m3/h.  Zastosowane rotory napędzane są poprzez wspólny pasek klinowy silnikiem niskoobrotowym. Jest on pozbawiony przekładni mechanicznej, co pozwala na zmniejszenie zużycia potrzebnej energii elektrycznej.

W urządzeniu o długości 1880 mm zespół wymiennika obrotowego zajmuje mniej niż 300 mm. Dla porównania długość odpowiedniego dla tej wielkości wymiennika krzyżowego jest znacznie większa (wynosi do 1050 mm), a jednocześnie nie zapewnia odzysku temperaturowego na tak wysokim poziomie. Zastosowanie wymienników ciepła to, poza oszczędnościami ekonomicznymi, znaczne zmniejszenie miejsca zajmowanego przez urządzenie.

Odpowiednie wydatki przepływu powietrza zapewniają wentylatory osiowo promieniowe z napędem bezpośrednim. Konstrukcja obudowy pozwala na rozbudowę urządzenia poprzez dodanie kolejnych bloków takich, jak chłodnicy wodnej/freonowej lub/i sekcji tłumienia.

SPS-DUO standardowo przystosowane jest do podwieszenia, istnieje jednak możliwość postawienia centrali na nóżkach, wówczas obsługa urządzenia jest od góry. Centrale w standardzie wyposażone są w przepustnice wielopłaszczyznowe i połączenia elastyczne, ułatwiające montaż na obiekcie. Położenie połączeń elastycznych jak najwyżej krawędzi urządzenia, ułatwia poprowadzenie kanałów.

Centrale SPS-DUO mogą być dostarczane z kompletnym układem automatyki.