Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Nowość w ofercie VBW Engineering! SPS-Ecobox

Urządzenie SPS-ECOBOX to podwieszana/stojąca kompaktowa centrala wentylacyjna wykonana w standardzie PLUG&PLAY, dedykowana do wentylacji pomieszczeń małogabarytowych. System wyposażony jest w filtry klasy G4, wysokosprawny rekuperator (η=78%) oraz wentylatory z silnikami EC, zasilanie 230V. Technologia nowoczesnych silników EC gwarantuje minimalne zużycie energii oraz zapewnia płynną regulację wydatku powietrza przy cichej pracy jednostki.

Typoszereg zbudowany jest z czterech wielkości od 110 do 1200 m3/h. Obsługa urządzenia zapewniona jest od dołu lub od góry oraz z jednej z dwóch stron obsługowych - prawej lub lewej. Osłona dolna / górna wykonana jest na zawiasach z dociskami szybkomocującymi.

Obudowa ECOBOX-a jest nowatorską konstrukcją samonośną, w której płaszcz wewnętrzny poszycia stanowi jednocześnie przepony dla poszczególnych wsadów w urządzeniu. Typoszereg posiada małe gabaryty, co umożliwia montaż w niewielkich przestrzeniach podsufitowych. Zaletą w obsłudze jest możliwość ,,odpięcia" rozdzielni zasilająco-sterującej od urządzenia i montaż jej w miejscu optymalnym dla klienta.

ZASTOSOWANIE

 • budownictwo jedno/wielorodzinne,
 • biura,
 • budynki małej przedsiębiorczości,
 • budynki użyteczności publicznej: urzędy, szkoły, przedszkola,
 • budynki usługowe: kluby fitness, kawiarnie.

WYMIENNIK KRZYŻOWY

 • brak ruchomych elementów znacznie zwiększa żywotność podzespołu,
 • strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są całkowicie oddzielone od siebie.

AUTOMATYKA

 • rozdzielnia zabudowana w centrali,
 • programowanie czasu pracy centrali w rozbiciu na godziny i dni tygodnia,
 • przyjazna integracja urządzeń peryferyjnych,
 • zabezpieczenie wymiennika krzyżowego przed oszronieniem - obniżanie wydatku wentylatora nawiewu,
 • możliwość sterowania wymiennikami strefowymi,
 • kontrola zabrudzenia filtrów na podstawie czasu pracy urządzenia,
 • wizualizacja odczytu elementów pomiarowych,
 • regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury pomieszczenia,
 • panel dotykowy (opcja),
 • możliwość zmiany wydatku na podstawie pomiaru z przetwornika stężenia CO2 (opcja).