Dopasowani do Ciebie Certyfikaty

TÜV Rheinland

Centrale klimatyzacyjne w wykonaniu standardowym i higienicznym VBW Engineering testowali specjaliści TÜV Rheinland. Urządzenia badano pod kątem spełniania warunków norm PN-EN 1886 i PN-EN 13053 (dla wykonań standardowych) oraz DIN 1946-4 i VDI 6022 (dla wykonań higienicznych) i potwierdzenia, czy produkty firmy odpowiadają najbardziej restrykcyjnym wymaganiom konstrukcyjnym, budowlanym i eksploatacyjnym. Po zapoznaniu się z procesem produkcji, kontroli jakości, przestudiowaniu dokumentacji technicznej oraz zbadaniu central klimatyzacyjnych, zarówno gotowych, jak i będących w procesie produkcji, TÜV Rheinland przyznała VBW Engineering certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość jej wyrobów.