Jeszcze więcej o Nas БЛОГ

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka związany jest bezpośrednio z ekspozycją na tego typu zanieczyszczenia. Pozwala to na określenie krótko- i długoterminowych skutków narażenia na zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiskowych. Dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły oraz tlenki azotu powstające w skutek uprzemysłowienia i wzrostu liczby ludności, działań przemysłu energetycznego i transportowego (spalanie paliw kopalnych) a także działalności rolniczej, są głównymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Powietrze

Powietrze (z łac. aer) to jednorodna mieszanina gazów (lotnych pierwiastków i związków chemicznych) oraz areoli atmosferycznych (mikroskopijnych cząstek stałych i kropi cieczy zawieszonych w fazie gazowej) tworząca powłokę gazową (powierzaną) kuli ziemskiej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze. Pojęcie „powietrze” bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer atmosfery ziemskiej (o różnorodnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych).