Dopasowani do Ciebie Aktualności
2023-2024
2022-2021
2020-2019
2018-2017
STARSZE

Nowość w ofercie VBW Engineering: Moduł odzysku ciepła MHR

Moduł odzysku ciepła MHR (Multi Heat Recovery) jest odpowiedzią na potrzebę wysokosprawnego odzysku ciepła rzędu 90%. Często zastosowanie pojedynczego wymiennika przeciwprądowego jest niewystarczające lub zbyt kosztowne, wówczas właściwym rozwiązaniem jest moduł MHR. Wysoką sprawność i przepustowość powietrza zawdzięcza on modułowej budowie odzysku, która złożona jest z dużej liczby wymienników przeciwprądowych, zamkniętych w jeden układ roboczy. Wchodzące strumienie powietrza (nawiewny, wyciągowy) rozdzielane są pomiędzy poszczególne wymienniki.

Rozwiązanie MHR to znaczne oszczędności w utrzymaniu obiektów, szczególnie w okresie zimowym. Dobre wyniki odzyskiwania energii sprawiają, że MHR określa się terminem bardzo ekologicznej techniki. Prowadzi ona do znacznego spadku zużycia energii przy zachowaniu optymalnej wentylacji, co zapewnia zdrowe warunki w mieszkaniu, pracy i pomieszczeniach produkcyjnych. Aby dodatkowo zadbać o eliminację strat ciepła urządzenia, obudowę można wykonać na profilach redukujących mostki termiczne, co skutkuje uzyskaniem klasy TB1(M). Profil bezmostkowy generuje zwiększenie izolacji do 63 mm, dzięki czemu obudowa osiąga współczynnik przenikania w klasie T1(M).

ZASTOSOWANIE

 • budownictwo jedno/wielorodzinne,
 • biura,
 • budynki małej przedsiębiorczości,
 • budynki użyteczności publicznej:
 • urzędy, szkoły,
 • budynki usługowe: kluby fitness, kawiarnie.

WYMIENNIK PRZECIWPRĄDOWY

 • brak ruchomych elementów znacznie zwiększa żywotność podzespołu,
 • strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego są całkowicie oddzielone od siebie (przeciek mniej niż 0,5% strumienia objętości).

MODUŁ ODZYSKU CIEPŁA

Typ urządzenia: stojące
Ilość wielkości w typoszeregu: typoszereg central BS, BD
Grubość izolacji: 50 mm, 63 mm, 70 mm

Opcje podstawowe:

 • by-pass
 • odprowadzenie kondensatu
 • separacja strumieni powietrza

Wykonanie: wewnętrzne, zewnętrzne
Inne cechy:

 • wysoka sprawność odzysku ciepła do 93%
 • nowatorska konstrukcja modułowa